Testowy wpis sprawdzający działanie Magoga z długimi tematami takimi jak